Yalın Sağlık Yazılar

Toyota Memorial Hastanesi, Toyota City, Japan ile alakalı Katie Anderson’un yazdığı 2 blog Yalın Enstitü’nün Hastane ve…

1980’lerin sonlarında ortaya çıkan Yalın Düşünce* ve Uygulamaları genişleyerek bütün endüstriyel sektörlere yayılmış; 2000 senesinden sonra da…

Günümüzde nitelikli ve güvenli sağlık hizmetini etkin maliyetlerle hastalarına sunmayı amaçlayan sağlık kuruluşları, hizmetlerinde “değer” kavramını ilk planda tutmak zorundadırlar. Hasta…

1) 2002 senesinden itibaren Yalın düşünceyi itibaren bütünleşik bir yaklaşımla uygulayan öncü kuruluşlardan biri Virginia Mason…

Bütün bu nedenlerden, yalın hastane prensiplerinin hastane binası tasarımı ve inşaatı sırasında uygulanmasını gerektirmektedir. Klasik hastane…

Tüm dünyada sağlık konusu ciddi bir krizle karşı karşıyadır. Sağlığa olan talep, yaşam süresinin uzaması…